Tuesday, September 27, 2016

tu gali

atviros meilės nešamas
gali būti oras
ir lengvesnis už jį
gali būti pasaulis orui;
gali būti žvakė deganti
būti žvakė lauže –
deganti
gali būti laužas
degantis naktį

skleidžiantis šviesą

Monday, September 26, 2016

Ar esi buvęs kur nieko nėra?
Taip
Net Indijos

Nei paukščių nėra
Kaip siaubo filmuose
Kur nebūna paukščių;
Nei vieno iš keturių elementų
Nei upės, nei vagos
Nei senų žvejų posakių

O ar esi sukęsis kilpomis
Didžiaisiais Visko kanjonais?
Pažinęs vikrų kitimą
Lėkęs pakibęs po drugio sparnu

Ar esu buvęs nykiai bandomas aprašyti?
Ant popieriau spaudžiamas
Tarp linijų lygiuojamas
Kai nėra nieko
Tik apsnigtos žiedinės sankryžos
(Kaip tavo akys mažyte)
ir daili statulėlė
švelniai laukianti saulės


Thursday, September 15, 2016

šiandien rašau poeziją
eilėraščius šiandien rašau
paimu sąsiuvinį, rašiklį
porą knygų
vieną pradėtą skaityti
kitą – šiaip poezijos
paleidžiu jazz'o
(plokštelė kainavo 20 Norvegijos kronų
tai yra apytiksliai 2 eurai)
atsisėdu prieš saulę
renkuosi atspirties tašką
nematomą linijos žymą –
nauja pradžia bus
kelios eilutės apie nebūtį
apie didžiąją išmintį
kuri negalėtų sutilpti
net į visus pasaulio žodžius
visų kalbų
esamų ir buvusių;
į visas rašto vingrybes
visų rašiusių rankų
esamų ir buvusių;
negalėtų sutilpt net
visoj ateity
kuri pranašauja nebūtį
– – –
o kas esi tu
mažas taškeli
mažas eilėrašti
šiandienos apskritime
?

Sunday, September 11, 2016


gėriau sangriją iš tetrapako
klausiau Pinkfloyd'ų įrašo
skurzdės varinėjo stalo koja;
jūs tokios sparčios
o aš vienas čia

užliek mane pliko pliušo lavina
sukrauk stirtą gitarų
apliek mazutu
ir pisk bėgiais mielas
spūdink namo greičiau
kad tavo varganas vargas dulkėtų
ore palikdamas pilkus debesis
ir truputį smarvės

sandeliuke turėjau lanką
ir tris strėles —
tėvą
sūnų
ir vidurinės mokyklos diplomą

pagrinde septynetai
visai normaliai
bet močiutė verkė —
vaikeli gal jau susirask darbą
močiutė verkė
kai per nacionalinę televiziją mane rodė
su karaliais ir poetais rodė
ir aukso indai žvangesio musėmis pildė voratinklius;
dabar visi giminės matė
visi žinos kad čia močiutės anūkas —
akys kaip sangrija iš tetrapako
silpnos ir šlapios

paukščiai atskrenda temstant
bet retai skruzdes kas lesa;
debesys danguj surango falą
linksmybių pamatą
vienatvės niekintoją
———

aromatizuotas vyno gerimas
1 L alk. 7% tūrio
patiekti su ledukais
arba atšaldytą

visus patiekia atšaldytus


Friday, August 19, 2016

Žavingasis gražuolis

Ant sienos kabantis laikrodis netiksi
Jis yra kritęs
Į jį pažiūrėjus matosi;
Į žavingąjį gražuolį pažiūrėjus
Irgi daug kas matosi

Liepsnos jo akyse – pavyzdžiui –
Visas stepių įniršis
Ar esi buvęs stepėje?
Ji plika kaip raitelio smilkiniai
Ir plokščia kaip medalis
Savo spindesiu artimas monetai

Žavingasis gražuolis
Ant sienos kabina šalmą
Nes šis yra netikęs
Uždengia jaudinantį vaizdą

Ar yra kas tiek pamišęs visoj stepėj
Kad kėsintųsi atimti
Dangaus alsavimą iš žemės;
Ar yra strėlė tokia aštri pasauly
Ar kas paleisti taip iš lanko geba
Kad skiltų atsivertų meilei ląstos
Kad verstųs iš pakaušio smėlis

Budina garsinis ženklas
Kvietimas į naują apyvartą
Dzingsėjimas pinigo
Energija kraterių

Tik tak
Sako smėlis –
Paskutinis laiko robotas likęs;
Tegul sudega stepė
Žirgui lekiant trupančia lavos pluta;

Tu vienas dykynėj
Žavusis mano gražuoli;
Suskaičiuok iki vieno
Ir atsikelk
Dar kartą nukritęs –
Nėra stepėje sienų